Tour

Aug 9, 2024
7:00 PM
Houston, TX
The Speak Of Love Tour
Aug 10, 2024
7:00 PM
Lake Charles, LA
The Speak Of Love Tour
Aug 11, 2024
6:00 PM
Vidalia, LA
The Speak Of Love Tour
Aug 17, 2024
6:00 PM
McDonough, GA
The Speak Of Love Tour
Sep 8, 2024
6:00 PM
Columbus, GA
The Speak Of Love Tour
Sep 13, 2024
7:30 PM
Oxford, AL
The Speak Of Love Tour
Sep 20, 2024
7:00 PM
Winston-Salem, NC
The Speak Of Love Tour
Sep 21, 2024
Valdosta, GA
The Speak Of Love Tour
Sep 22, 2024
6:00 PM
DeLand, FL
The Speak Of Love Tour
Sep 28, 2024
6:00 PM
Lawton, OK
The Speak Of Love Tour
Sep 29, 2024
6:00 PM
Jefferson City, MO
The Speak Of Love Tour
Oct 4, 2024
7:00 PM
Burnsville, MN
The Speak Of Love Tour
Oct 5, 2024
7:00 PM
Green Bay, WI
The Speak Of Love
Oct 11, 2024
7:00 PM
Bolivar, MO
The Speak Of Love Tour
Oct 12, 2024
6:00 PM
Mountain Home, AR
The Speak Of Love Tour
Oct 13, 2024
6:00 PM
Springfield, IL
The Speak Of Love Tour
Oct 20, 2024
6:00 PM
Venice, FL
The Speak Of Love Tour
Oct 26, 2024
7:00 PM
Van Wert, OH
The Speak Of Love Tour
Nov 1, 2024
Jenison, MI
The Speak Of Love Tour
Nov 8, 2024
7:00 PM
Lexington, KY
The Speak Of Love Tour
Nov 10, 2024
6:00 PM
Anderson, SC
The Speak Of Love Tour

David's Newsletter